• Fast eiendoms rettsforhold, herunder tvister rundt naboforhold, servitutter/heftelser i eiendom, mangler ved bolig, plan- og bygningsloven 
  • Kjøp og salg av eiendom 

  • Boligrett, herunder tvister rundt husleie, lov om håndverkere, nyoppføring av bolig, eierseksjoner, borettslag, rådgivning til styrer i deres arbeid mv. 

 

  • Inkasso 
  • Styrearbeid 

  • Arbeidsrett 

  • Arv/skifte 

  • Familierett, herunder opprettelse av samboerkontrakt/ektepakt, skifte mv.

  • Helse/sosial/trygd 

Jeg driver en bred advokat allmennpraksis, og kan yte juridisk bistand på fagområdene: