top of page
shakebred.jpg
HELSE- SOSIAL -TRYGD
Edited Image 2015-2-9-14:37:4
STRAFFERETT
Happy Old Man 2015-2-9-14:24:23
Forest Trees
STYREARBEID
Old Study
ARBEIDSRETT

Regjeringen vil ha fritt salg av gårdsbruk og slutt på boplikt

 

Onsdag foreslår Regjeringen å oppheve konsesjonsloven for all eiendom. Boplikt skal også bort.

Den skjulte økningen av formuesskatten

 

Mens regjeringen forhandler med Venstre og KrF, er det én økning ingen snakker om.

 

Marianne Teisbekk er partner i advokathuset Horten AS. I tillegg til Marianne Teisbekk, har advokathuset Horten to andre advokater og en regnskapsmedarbeider. 

Advokat Marianne Teisbekk 

praktiserer bred advokat allmennpraksis, 

og kan yte juridisk bistand på fagområdene:

 

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Eiendomsmegling

  • Kjøp og salg av eiendom 

  • Boligrett

  • Inkasso 
  • Styrearbeid 

  • Arbeidsrett 

  • Arv/skifte 

  • Familierett, 

  • Helse/sosial/trygd 

bottom of page