top of page

Advokat

Marianne Teisbekk

 

Advokathuset Horten AS

Kontoradresse: Torvet 6a, 3181 Horten

 

Tlf. 33 03 19 00

Mob. 99 00 37 89

marianne.teisbekk@advokathus.no

CV

 

Jeg ble cand. Jur. 2002., og har etter dette jobbet ved det tidligere fylkestrygdekontoret og NAV som rådgiver.

 

Før Jeg startet min egen advokatpraksis, arbeidet jeg som advokatfullmektig/advokat hos advokat Olav Vilnes. Advokat Vilnes er Vestfolds distriktskontakt for Huseiernes Landsforbund, og gjennom dette arbeidet har jeg fått særlig kompetanse innen rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom. Jeg har etter dette jobbet i advokatfellesskapet Thomassen i 7 år, før jeg i 2021 gikk inn som partner i Advokathuset Horten AS.

 

Jeg har også flere styreverv ved siden av sin advokatpraksis.

Språk

 

Engelsk

Arbeidserfaring 

 

Advokat

2021 - Advokathuset Horten AS

Advokat

2014 - Advokatfellesskapet Thomassen

 

Advokat

2013 - Egen Advokatpraksis 

 

 

Advokatfullmektig/ advokat

2009 - Din boligadvokat AS

 

Rådgiver

2002 - Vestfold fylkestrygdekontor

 

 

2010 - present

2010 - present

Styreverv

 

Fossnes AS – styremedlem

Teknomed AS – styremedlem

Olsrød Optikk AS – styreleder

Advokatforeningen Vestfold krets - Leder

Andre verv

 

Saksordfører – skolestrukturutredningen i Tønsberg kommune

Medlem av Tønsberg kommunes priskomite

Medlem av Tønsberg kommunes klageutvalg

Nestleder i Kontrollutvalget

Medlem av hovedutvalg for barn og unge.

bottom of page