Priser

 

Prisene er avhengige av oppdragets karakter. En uforpliktende første samtale faktureres du ikke for hvis det ikke er grunnlag for å gå videre med saken.


Jeg yter fri rettshjelp i saker som er dekket av ordningen. Din innboforsikring vil også dekke rettshjelp i noen tvister. Jeg kontakter forsikringsselskapet ditt dersom dette er aktuelt. I øvrige saker varierer timeprisen fra kr 945,- til 1.600,- eks. mva.

For oppdrag hvor det er mulig å forutsi oppdragets omfang på forhånd, kan vi også komme til enighet om et fast salær for hele oppdraget. Når jeg har fått et oppdrag av deg, sender jeg deg en oppdragsbekreftelse hvor jeg informerer om prising, og om rettigheter og plikter i forhold til oppdraget.

 

I en del tilfeller ber jeg klienten om å innbetale et forskudd før oppdraget påbegynnes. Det vil

i så fall bli stående på min klientkonto i banken og blir avregnet etter hvert som arbeidet utføres.


Ved mindre oppdrag avregner jeg salæret når oppdraget er avsluttet. I saker som går over tid, vil jeg normalt avregne salæret fortløpende.